^
Top
^

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

^
Top
^

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

^
Top
^

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

^
Top
^

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

^
Top
^

 

 

 

 

 

 

-

 

It`s now time for a change to efficient shopping!

 


Every time a new experience!

Laatst bijgewerkt: maandag 09 september 2013.

Winkeliers gaan onvoldoende mee met ontwikkeling internet, en dat is naar onze mening niet alleen van toepassing op de collega's met woon-, mode- , schoenen- en sportzaken.

Dat is de schokkende uitkomst van een onderzoek dat op 22 november 2010 in Apeldoorn wordt gepresenteerd aan ruim duizend winkeliers.

Veel zelfstandige winkeliers laten zich ook de komende jaren de kaas van het brood eten. Ze gaan onvoldoende mee met de tijd, met ontwikkelingen op internet als Twitter en Facebook. Gevolg: tot wel 50 procent van de ondernemers zal noodgedwongen moeten stoppen.

Ook uw retail- en inkooporganisatie zien de gevolgen in hun ledenbestand. In 2007 telde de HBD nog 2.510 wit- en bruingoedzaken, per 29 november 2010 waren dat er nog maar 2.240.

270 van uw collega's zijn inmiddels gestopt, desondanks is uw omzet nog verder gezakt, en begrijpt uw e-tail collega inmiddels dat de het hebben van een fysieke winkel (bij u op de hoek) hoog wordt gewaardeerd door (uw) klanten.

Daarom is het begrijpelijk, nu u er nog bent, dat verschillende van deze organisaties actief op het internet bezig zijn. Waarbij we ons afvragen of deze activiteiten nieuwe klanten in uw winkel en een eerlijke extra omzet voor u opleveren.

ShopFriend.eu doet als intermediair niet aan mijn en dijn, internet is er voor iedereen, voor u, uw leveranciers en uw inkooporganisatie, dat is de samenwerkingsformule die we gezamenlijk realiseren.

Verkopen via ShopFriend komen in de eerste plaats direct ten gunste van de omzet en marge van de individuele retailer!

Herstructurering: veranderen en focussen op een nieuwe retail structuur.

Verander nu het nog kan!
De Nederlandse retail verandert in razend tempo. Dat is geen loze kreet, maar de harde realiteit. Tien trends zijn al in volle gang. Met een impact die zijn weerga niet kent. In 2020 is alles anders en wie nu niet verandert, bestaat straks niet meer. Maar hebben we dat wel voldoende door? Herstructurering is bittere noodzaak: verander nu het nog kan! Bekijk de tien trends en ga er vandaag nog mee aan de slag.

Nieuwe spelregels
In de komende tien jaar gaat er meer veranderen in de retail dan het de afgelopen twintig, dertig jaar heeft gedaan. Waarom? De vijf belangrijkste spelregels zijn onomkeerbaar veranderd: bereik, bevolking, bewinkeling, besteding en bronnen. Deze vijf b’s beïnvloeden de tien trends. En vice versa. Met als gevolg dat elke ondernemer zich zal moeten gaan aanpassen. Herstructurering: veranderen en focussen op online, een nieuwe retail structuur.

Trend 1.
Individualisering
Elke consument is een individu met specifieke wensen en behoeften en wil ook als zodanig behandeld worden. Consumenten ervaren vanuit retailers “veel van hetzelfde” terwijl ze duidelijk minder gevoelig zijn voor massa communicatie. Ze zoeken maatwerk, ze willen mee kunnen bepalen en ze willen kunnen bijdragen aan wat retailers hen te bieden heeft. Zij willen het gevoel hebben dat het aanbod speciaal voor hen gecreëerd is. Ze willen persoonlijk benaderd worden met producten, diensten en services die op hun specifieke behoeften zijn afgestemd.

Trend 2.
Crosschannel
Het internet als verkoopkanaal biedt veel nieuwe mogelijkheden in de retail. Internet is een belangrijke drijfveer voor de traditionele (offline) verkoopkanalen wanneer ze in staat zijn om de online en offline verkoopkanalen die voor handen zijn goed op elkaar af te stemmen. Belangrijke spelregel is dat consumenten steeds meer producten op elk moment en via elk kanaal willen en kunnen kopen.

Trend 3.
De Digitale SuperConsument
Het oriëntatie- en zoekproces van de consument is onder invloed van internet compleet veranderd. De consument is op steeds meer terreinen een goed geïnformeerde expert geworden. Online en offline informatiebronnen worden door elkaar heen gebruikt om de juiste informatie te zoeken. Het toenemend gebruik van sociale media, forums en review sites tonen dit aan. Consumenten geven hun mening, luisteren naar anderen, leren van elkaar en zoeken gelijkgestemden met overeenkomstige kenmerken en/of behoeften. De impact van het gebruik van sociale media neemt toe. Vroeger hoorden 40 personen op een verjaardag iets over een slechte ervaring met een winkel. Nu zien duizenden consumenten deze mening doordat deze gedeeld wordt via internet. Er komt een generatie consumenten op ons af die helemaal gewend is om via dit soort media met elkaar te communiceren en informatie op te halen. De komende generatie, de 15 jarigen van nu, is niet te vergelijken met de huidige 40+ generatie. We krijgen te maken met het pré en post internet tijdperk waarbinnen consumenten zich op een geheel andere wijze oriënteren en (laten) informeren. Voor retailers betekent dit het slim inzetten van zowel oude als nieuwe vormen van media.

Trend 4.
Einde van de Piramide
De samenstelling van de bevolking verandert. Het aantal ouderen groeit en deze generatie “nieuwe ouderen” vormt de grootste doelgroep voor de retail in de komende decennia. Het zijn koopkrachtige ouderen, die zich jonger voelen en gedragen. Zij hebben nieuwe wensen en behoefte aan andere producten, services en diensten, waarbij één oplossing niet voldoende is. Ze delen hun tijd anders in. Het is niet verstandig om ze als één homogene groep te beschouwen. Hun uitgavenpatroon wordt mede bepaald door hun leeftijd, gezondheid, inkomen en hoeveelheid vrije tijd. Het “onesizefits to all” als oplossing voor ouderen behoort tot het verleden. Naast ouderen die zich als jongeren gedragen hebben we te maken met jongeren die zich ouder gedragen. Ze zijn eerder volwassen en zelfstandig. Mede hierdoor neemt het aantal huishoudens toe en worden huishoudens kleiner. Tenslotte is de ontwikkeling van het aantal allochtonen van invloed op de samenstelling van de bevolking.

Trend 5.
Glocalisering
De combinatie van globaal en lokaal. Er zijn toenemende mogelijkheden voor retailers om producten wereldwijd in te kopen en te produceren. Retailers zijn steeds meer actief in verschillende landen. Uit het oogpunt van efficiency en effectiviteit worden steeds meer mondiale strategieën opgezet. Daarbij is men zich er van bewust dat er lokale verschillen en behoeften bestaan en dat consumenten wensen dat daarop ingespeeld wordt. Dit betekent een globale strategie met ruimte voor lokale aanpassingen.

Trend 6.
Prioritijd
Gebrek aan tijd vergt van consumenten dat slim omgegaan moet worden met schaarse tijd. Er moeten prioriteiten gesteld worden. Werk en vrije tijd raken steeds meer vermengd. Werken kan tegenwoordig ook overal. Consumenten kunnen zowel snel als traag winkelen, de beschikbare tijd en de behoefte is bepalend. Voor hetzelfde koopdoeleinde kunnen consumenten soms snel beslissen en op andere momenten zien ze winkelen als leuk tijdverdrijf en wordt hier de tijd voor genomen. Dit biedt ruimte voor funshopping en runshopping. Online en offline kopen worden ook steeds meer afgewisseld. Gemak en snelheid zijn belangrijk bij online kopen. Genieten en beleven doet men graag in de offline wereld.

Trend 7.
Transparantie
De mogelijkheden van de wereld zijn begrensd en daar moet verantwoord mee omgesprongen worden. Consumenten zijn zich steeds bewuster over wat ze kopen en wat ze consumeren. Kwaliteit van het leven voor de volgende generaties, natuur, milieu, sociale rechtvaardigheid, duurzaam en maatschappelijk verantwoord zijn steeds belangrijker. Van retailers wordt verwacht dat daar bewust mee omgesprongen wordt. Retailers moeten ook eerlijk en open zijn en consumenten informeren over hun doen en laten. Ze moeten transparant zijn. Transparant gaat niet alleen over verantwoord ondernemen. Onder invloed van internet zijn consumenten steeds beter geïnformeerd over producten en winkels. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op de prijs, de kwaliteit en de service. De wereld is hierdoor transparanter geworden. Consumenten weten steeds beter wat ze van een merk of winkel kunnen verwachten. Ze worden ook kritischer en geven hun mening steeds meer.

Trend 8.
Het Nieuwe Midden
Het midden van de markt is veranderd. Het concurrentieveld is daarmee ook veranderd voor veel retailers. De traditionele onderkant van de markt is onder invloed van price/value retailers langzaam opgeschoven naar het midden. Dit zorgt voor een nieuwe definitie van het midden. Prijs is daarbinnen belangrijker geworden. Retailers kunnen niet de hele markt bedienen en moeten kiezen om een price/value retailer te zijn of ze moeten kiezen voor een positie aan de top. Enkel voor grote spelers is het mogelijk om zowel de bovenkant als de onderkant van de markt te bedienen.

Trend 9.
Consuminderen
Het besef groeit dat er een grens is aan de onbeperkte (financiële) mogelijkheden. Drijvende krachten zijn de wereldwijde economische stagnatie, de woningmarkt, werkeloosheid, inflatie en hoge kosten. Er is een vooruitzicht op een periode van beperkte groei met inflatie en onzekerheid en dit leidt tot terughoudende consumenten. Daarnaast krijgen retailers te maken met hoge grondstofkosten en steeds oudere werknemers. Ondanks dat prijzen onder druk staan verwachten consumenten hoge prestaties van de retailers.

Trend 10.
Nieuwe Markten
Onderliggende wereldwijde economische processen zijn zeer krachtig, vooral in ontwikkelde landen zoals Amerika en Japan en voor ontwikkelingslanden zoals China en India. Meer dan vier biljoen consumenten in opkomende markten zien hun inkomen de komende twintig jaar verdrievoudigen. Deze nieuwe middenklasse biedt enorme winst- en groeimogelijkheden voor internationale retailers. De focus zal de komende jaren op expansie naar deze groeimarkten liggen. Ook onder invloed van stagnerende economieën in Europa. Deze trend staat op zichzelf en heeft grote invloed op retail in het algemeen.

Bron: HBD - Rapport: Onderzoek Retail2020 Copyright © 2010 Hoofdbedrijfschap Detailhandel

ShopFriends.eu Eén van de simpelste manieren om online aanwezig te zijn, om consumenten te laten vertellen over hun ervaringen, dat is goed voor U en Uw leveranciers.

Back to previous page